Mamay

Juan Wallparrimachi Mayta

lychee.jpg

Mamay

¿Ima phuyu jaqay phuyu

yanayasqajj wasaykamun?

Mamaypajj waqayninchari

paraman tukuspa jamun.

 

Tukuytapis inti k’anchan,

ñuqayllatas manapuni.

Tukuypajpis kusi kawsan,

ñuqay waqaspallapuni.

 

Pujyumanta aswan askhata

ma rejsispa waqarqani,

mana pipas pichajj kajtin

ñuqallatajj millp’urqani.

 

Yakumanpis urmaykuni,

yaku, apallawayña nispa.

Yakupis aquykamuwan,

riyrajj, mask’amuyrajj nispa.

 

Paychus sunquyta rikunman,

yawar qhuchapi wayt’asqan,

khiskamanta jarap’asqa

pay jinallatajj waqasqan.

lychee.jpg
persona.png

Juan Wallparrimachi Mayta sutiyuq runaqa (1793 watapi paqarisqa, 1814 watapi wañusqa) qhichwa simillapi qillqaqsi karqan.